Hộp rượu giấy đơn

Hộp rượu bằng giấy 1 chai C1-0519