Quà tặng sổ da đa năng kèm sạc dự phòng cao cấp

Quà tặng sổ da đa năng kèm sạc dự phòng cao cấp rất phù hợp với các sự kiện như: hội thảo, hội nghị, những sự kiện thuyết giảng, những sự kiện với người tham gia chuyên làm ở văn phòng, tặng quà cho nhân viên của công ty trong những sự kiện quan trọng.