Sổ đa năng kèm pin sạc dự phòng SD1001

Sổ đa năng kèm pin sạc dự phòng SD1001 của ABGIFTS (www.quatangab.com.vn) là một lựa chọn quà tặng tuyệt vời cho các sự kiện, hội nghị và cho bạn bè.