Tag Archives: quà tặng ly sứ

AB cung cấp quà tặng ly sứ cao cấp cho Khoa Hàng không vũ trụ

AB cung cấp quà tặng ly sứ cao cấp cho Khoa Hàng không vũ trụ Khoa Hàng không vũ trụ Khoa Hàng không Vũ trụ (HKVT) được thành lập tháng 10/2003, là khoa chuyên ngành của Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS), chủ trì đào tạo và nghiên cứu khoa học các chuyên ngành […]